Zapraszamy do domu wyposażonego w miedź

Odkryj zalety stosowania miedzi:
w petni przetwarzalna
energooszczędna
bezpieczna
uniwersalna
bakteriobójcza
trwata
Zapraszamy do domu wyposażonego w miedź.
Klikając na listę zobacz jak miedź może zmienić Twoje życie!
Miedź – naturalny, nieograniczenie przetwarzalny surowiec
Miedź może być wielokrotnie przetwarzana bez żadnego pogorszenia swoich właściwości. Europejski przemysł miedziowy przetwarza każdego dnia tysiące ton miedzi i mógłby przetwarzać więcej, gdyby złom zawierający miedź do odzysku był dostępny w większych ilościach.
Efekt: miedź jest materiałem ekologicznie zrównoważonym, którego zastosowania są trwałe i który będzie dostępny dla przyszłych pokoleń.
oszczędność energii
Miedziane instalacje grzewcze wykorzystują kształtki i złączki o małych oporach przepływu. Oznacza to mniejsze straty ciśnienia w instalacjach i mniejsze zapotrzebowanie pomp na energię. Ponadto, zwiększenie ilości miedzi w silnikach elektrycznych zwiększa ich sprawność, co powoduje oszczędność energii oraz redukcję emisji CO2.
Efekt: mniejsze zużycie energii.
Miedź – cieplej w zimie
Zoptymalizowany zbiornik ciepłej wody pozwala zaoszczędzić do 33% energii zużywanej na ogrzewanie.
Efekt: oszczędności energii są wystarczające dla pokrycia energią z instalacji solarnej całego zapotrzebowania na ogrzewanie i ciepłą wodę w miesiącach zimowych.
Miedź – dobra woda pitna
Rury miedziane nie wydzielają do wody substancji szkodliwych lub umożliwiających rozprzestrzenianie się bakterii. Miedź zapobiega dyfuzji gazów i nie zmienia smaku.
Efekt: pierwszorzędna woda przez cały czas, w całym domu.
Miedź – bezpieczeństwo pożarowe
Instalacje tryskaczowe z rur miedzianych są bezpieczne ponieważ są odporne na wysoką temperaturę, są niepalne i nie emitują toksycznych dymów. Stosując miedź można bez kłopotu wyposażyć stary dom w miedziany system tryskaczowy.
Efekt: skuteczny i oszczędny sposób zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego domów.
Miedź – elastyczne systemy
Miedź ma wiele różnych zastosowań i praca z nią jest łatwa. Miedź jest używana na pokrycia dachowe, rynny i rury spustowe, instalacje solarne (fotowoltaiczne i cieplne), instalacje odgromowe, instalacje telekomunikacyjne, połączenia internetowe, instalacje elektryczne i instalacje wodne budynku oraz stosowana jest w urządzeniach gospodarstwa domowego.
Efekt: miedź umożliwia wymienność, praca z miedzią jest szybka i łatwa dla instalatora, co w ostatecznym wyniku pozwala oszczędzić pieniądze, które można przeznaczyć na inne potrzeby domu.
Miedź – dla twojego zdrowia
Miedź posiada naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Ogranicza rozprzestrzenianie się zarazków na powierzchniach dotykowych, takich jak klamki, uchwyty drzwiowe i poręcze.
Efekt: patogeny nie przeżywają na powierzchniach miedzianych, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko przenoszenia ich poprzez dotyk na całą twoją rodzinę.
Miedź – dla przyszłości
Możesz być pewien, że miedź wytrzyma takie czynniki jak zimno, wysoką temperaturę lub ciśnienie. Miedź nie starzeje się ani nie staje się krucha.
Efekt: Ci którzy instalują miedziane rury, pokrycia dachowe lub elementy dekoracyjne, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz domu, budują go dla przyszłych pokoleń. Naturalna długowieczność miedzi oznacza, że w pewnych zastosowaniach przetrwa ona setki lat.