Instalacje elektryczne

Jaka jest rola miedzi w twojej instalacji elektrycznej?

Przewody miedziane łączą urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego i oświetlenie z bezpieczną i niezawodną instalacją w twoim domu. Nowoczesne techniki instalacyjne zapewniają wiele punktów przyłączenia dla urządzeń przenośnych, stacjonarnych lub ochrony domu. Prawidłowo zainstalowane gniazda wtyczkowe, ładowarki baterii sprzętu elektronicznego, gniazda USB, czujki dymu i oświetlenie zapewniają na długie lata komfort i bezpieczeństwo w twoim domu.

Czy miedź może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa twojego domu?

Niewłaściwa konserwacja i zły stan instalacji elektrycznej jest najczęstszą przyczyną zagrożenia pożarem. Badania przeprowadzone przez Straż Pożarną wykazały, że 79% przypadkowych pożarów w budynkach mieszkalnych było spowodowanych przez zwarcia w instalacjach elektrycznych.

USB wall charger © Niko
Ścienna ładowarka USB © Niko

Stosowanie bezpiecznych urządzeń elektrycznych, odpowiedzialne zachowania ludzi oraz dobrze zaprojektowana, nowoczesna instalacja elektryczna, mogą radykalnie ograniczyć ryzyko powstania pożaru.

Okresowe kontrole instalacji elektrycznej nie powinny być postrzegane tylko jako koszt ponoszony przez właściciela budynku. Protokół prawidłowo przeprowadzonej inspekcji pozwali stwierdzić stan instalacji, zapewni spokojny sen i podnosi wartość twojej nieruchomości.

W celu uniknięcia niepotrzebnego ryzyka porażenia elektrycznego lub pożaru należy nie ukrywać przewodów przedłużaczy pod dywanami lub wykładziną, nie włączać wielu rozdzielaczy do jednego gniazda wtyczkowego i nie używać nieodpowiednich urządzeń elektrycznych w łazience. Czy nie lepiej na stałe zainstalować wystarczającą liczbę gniazd wtyczkowych i punktów przyłączeniowych posiadające atest bezpieczeństwa, aby uniknąć stosowania przedłużaczy i niezamierzonego ryzyka?

 

Tradycyjne podtynkowe gniazdo wtyczkowe z ładowarką USB ©Busch-Jaeger