Instalacje solarne

Energia słoneczna i miedź?

Miedź jako materiał przynosi również korzyści dla instalacji solarnych. Panele solarne absorbują energię słoneczną i przetwarzają ją na energię cieplną używaną do ogrzewania wody i wspomagania centralnego ogrzewania. Sercem kolektorów słonecznych są absorbery wykonane z blachy miedzianej pokrytej materiałem absorbujacym promienie słoneczne. Przy prawidłowo dobranym zbiorniku ciepłej wody oszczędności energii normalnie potrzebnej do ogrzewania mogą sięgać 33%. Wystarcza to do zapewnienia ciepła do celów grzewczych i pokrycie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w miesiącach zimowych.

Solar_Content

Co to jest energia słoneczna?

Cała energia na naszej planecie pochodzi od słońca. Solarna energia cieplna jest uzyskiwana na drodze konwersji energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Jest ona przyjazna dla środowiska i bardzo ekonomiczna. Ciepło jest wytwarzane w kolektorach słonecznych i przenoszone za pośrednictwem wymiennika ciepła do zbiornika wypełnionego wodą. Ogrzana woda jest przez całą dobę dostępna jako ciepła woda użytkowa w kuchni, łazience i dla celów grzewczych.

solar_2_solarflächeaufdach

Dofinansowanie

Ceny energii z rozwiązań proekologicznych są wciąż niekorzystne. Z tego powodu dofinansowanie może pomóc ci w zainwestowaniu w zrównoważoną energię. Instytucje publiczne dostrzegły ich zalety i opracowały specjalne programy dofinansowania mające na celu aktywne promowanie przechodzenia na energię zrównoważoną.

Gdzie zwracać się o dofinansowanie

Wskazane jest, aby o formy dofinansowania zapytywać na wszystkich poziomach, począwszy od szczebla lokalnego, kończywszy na instytucjach centralnych. Szczegóły można znaleźć w bazie danych grantów Ministerstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl .