Zbieranie wody deszczowej

Miedziane rury także do wody deszczowej?

Wodę deszczową można zbierać i wykorzystywać np. do spłukiwania toalety. To, co jest dobre na pokrycia dachowe i rynny jest także właściwym materiałem dla twojego systemu odprowadzania wody opadowej: to miedź! Magazynując wodę deszczową chronimy nasze naturalne zasoby wody, a kosztowna woda pitna nie jest spuszczana do kanalizacji.