Aktualności

Efektywność ekonomiczna instalacji z miedzi

Właściwy dobór prędkości przepływu wody wpływa na efektywność ekonomiczną pracy instalacji, jej trwałość oraz tworzenie się biofilmu.

Przyczyną błędów obliczeniowych jest m.in. stosowanie różnych wzorów i wartości współczynników oraz nieuwzględnianie temperatury wody.
Przy wyborze materiału na instalacje zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji nie możemy stosować kryteriów głównym kryterium wyboru. Jednak o wyborze materiału powinny decydować również inne przesłanki – koszty eksploatacyjne i ekologiczne.

czytaj więcej: