Aktualności

Gospodarka miedzą w obiegu zamkniętym

Aby sprostać naszym wyzwaniom związanym z klimatem i energią musimy zmierzać w kierunku bardziej ekologicznej i bardziej zrównoważonej energetycznie Europy.

Produkcja

Ponad 4 miliony ton rocznie produktów z miedzi powstaje w Europie.

Wykorzystanie

Miedź zasilająca systemy energii odnawialnej oraz zielone technologie, jest niezbędna w procesie transformacji energetycznej.

Recykling

Około 50% zapotrzebowania UE na miedź jest zaspakajane poprzez recykling.
Miedź w 100% podlega recyklingowi. Może być przetwarzana w nieskończoność bez utraty swoich właściwości