Aktualności

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej - decyzja dotycząca wyboru materiałów instalacyjnych

Budując dom, każdy z nas, przed wykonaniem instalacji grzewczych i sanitarnych stoi przed dylematem, na jaki system się z decydować, jakim materiałom zaufać?

Dodatkowo, w przypadku ogrzewania mamy jeszcze jeden dylemat - na jaki typ ogrzewania się zdecydować - ogrzewanie grzejnikowe czy podłogowe?
Bardzo często przy wyborze materiału instalacyjnego, z którego wykonane są rury kierujemy się kryterium ekonomicznym, wychodząc z założenia, że i tak rury są ukryte w wylewkach lub pod tynkiem. Nie ma nic złudniejszego. Obecnie większość instalacji prowadzona jest w wylewkach, jedynie w ścianach wykonuje się pionowe podejścia pod odbiorniki (grzejniki i punkty poboru wody). Uszkodzenia w trwale wbudowanej w posadzce rurze są trudne do zlokalizowania a koszty ich usunięcia bardzo wysokie. Dodatkowo wiąże się to z ograniczonym użytkowaniem pomieszczenia, w którym wystąpiła awaria, a w przypadku ogrzewania podłogowego, bardzo często z całkowitym jego wyłączeniem na dłuższy okres czasu. Decydując się na materiał instalacyjny musimy wziąć wszystkie argumenty za i przeciw, zdecydować czego oczekujemy od instalacji naszego domu? Na pewno komfortu użytkowania, bezpiecznej, długotrwale działającej i bezawaryjnej instalacji. Bardzo często pieniądze zaoszczędzone na tym etapie musimy później z nawiązką wydać na usuwanie ewentualnych awarii, a w szczególnych wypadkach na całkowitą jej wymianę! Rura miedziana jest materiałem instalacyjnym, który wśród instalacji wykonanych alternatywnymi rurami ma wiele niezaprzeczalnych zalet, do których należą:

 • sprawdzona od dziesięcioleci, odporna na starzenie,
 • absolutnie nierdzewna - odporna na korozję w dzisiejszych zamkniętych obiegach grzewczych,
 • absolutnie gazoszczelna - nie istnieje dyfuzja tlenowa przez ściankę rury do wody grzewczej,
 • odporna na podwyższoną temperaturę wody grzewczej,
 • przyjazna dla środowiska naturalnego - 100 % naturalny pierwiastek,
 • higieniczna - bakteriostatyczność, antybakteryjność, hamuje rozwój glonów,
 • woda nie zmienia smaku i zapachu,
 • odporna na ewentualne dodatki do wody grzewczej obniżające temperaturę krzepnięcia,
 • uniwersalne zastosowanie we wszystkich wewnętrznych instalacjach budynku,
 • bezproblemowa, pewna i łatwa technika połączeń poprzez lutowanie miękkie, twarde, skręcanie, zaciskanie, zaprasowywanie i spawanie,
 • plastyczna – obróbka możliwa w każdej temperaturze zewnętrznej,
 • łatwa do gięcia,
 • odporna na naprężenia powstałe przy gięciu - po wykonaniu łuku rura nie sprężynuje, nie próbuje wrócić do poprzedniego kształtu.

Powyższe zalety rur miedzianych zarówno w instalacjach grzewczych jak i sanitarnych dają nam absolutną gwarancję naszego bezpieczeństwa, długotrwałej i bezawaryjnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej w naszym domu!

Wśród inwestorów znany jest argument dotyczący zalet instalacji miedzianych, natomiast pokutuje mit, że jest to instalacja dwu lub trzykrotnie droższa od alternatywnych instalacji wykonanych rurami z tworzyw sztucznych. Jest to błędne rozumowanie, wiąże się to z tym, że bardzo często instalatorzy i inwestorzy porównują cenę 1 m rury nie biorąc pod uwagę właściwości porównywanych materiałów i związanych z tym różnic w ich praktycznym zastosowaniu podczas wykonywania instalacji w naszym domu. Żeby nie być gołosłownym posłużymy się tutaj przykładem praktycznym z porównania kosztów wykonania instalacji ogrzewania podłogowego, ciepłej i zimnej wody użytkowej w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 160 m2. Jest to typowy jednokondygnacyjny budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem, w którym znajduje się 12 pomieszczeń w tym 2 łazienki.

Dlaczego ogrzewanie podłogowe? Rozwiązanie to, bardzo często obecnie stosowane, daje nam następujące korzyści:

 • wysoki komfort cieplny ze względu na korzystny i równomierny rozkład temperatury, zbliżony do idealnego,
 • dzięki niskiej temperaturze wody grzewczej możliwość zastosowania alternatywnych źródeł ciepła – pompy ciepła, kotły kondensacyjne,
 • możliwość utrzymywania w ogrzewanych pomieszczeniach temperatury niższej o 1 do 2oC niż przy ogrzewaniu grzejnikowym, przy tym samym odczuciu komfortu,
 • względy architektoniczne – ogrzewanie niewidoczne – brak grzejników bardzo często ograniczających architektoniczne kształtowanie i umeblowanie pomieszczeń,
 • czystość – bez kurzu i brudu na grzejnikach,
 • oddawanie ciepła przez promieniowanie - brak prądów konwekcyjnych powietrza, zdolność samoregulacji,
 • aspekty zdrowotne – brak dodatniej jonizacji powietrza.

Instalację ogrzewania podłogowego zaprojektowano w dwóch wariantach, z zastosowaniem:

 • cienkościennej rury miedzianej – system zaprasowywany,
 • rury PEX-Al-PEX – system zaprasowywany.

Natomiast instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej z wykorzystaniem:

 • rury miedziane twarde – instalacja lutowana (lut miękki),
 • rury polietylenowe STABI – instalacja zgrzewana.

Dla obu wariantów przyjęto identyczne dane wejściowe do obliczeń, tzn.:

1. Ogrzewanie podłogowe:

    - zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniach,

    - temperatura w pomieszczeniach,

    - temperatura zasilania (45 °C),

    - spadek temperatury w poszczególnych obiegach grzewczych,

    - rodzaje stropów z temperaturami poniżej (na gruncie, strop międzykondygnacyjny),

    - konstrukcje podłóg (grubość izolacji, warstwy wierzchnie),

    - powierzchnie grzewcze pomieszczeń,

    - miejsce usytuowania rozdzielaczy,

    - średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury (16 x 2,0 mm).

Dla obu systemów ogrzewania podłogowego przyjęto porównywalną cenę osprzętu i automatyki.

Zasadnicza różnica w cenie dotyczy cienkościennej rury miedzianej i rury PEX-Al-PEX!

2. Ciepła i zimna woda użytkowa:

    - identyczna ilość i typ punktów poboru,

    - instalacja z cyrkulacją c.w.u.,

    - średnice wewnętrzne rur porównywalne,

    - ilość rur i złączek identyczna.

Z analizy obliczeń, w przypadku ogrzewania podłogowego, jednoznacznie wynika znacznie większe zużycie rur z tworzywa PEX-Al-PEX w stosunku do cienkościennych rur miedzianych, które spowodowane jest większą wydajnością cieplną cienkościennych rur miedzianych. Aby otrzymać identyczną ilość ciepła w przypadku rur z tworzywa rozstawy układania obiegów grzewczych muszą być mniejsze w porównaniu z rozstawami przy zastosowaniu cienkościennych rur miedzianych. Mniejsze rozstawy – większe zużycie rur, więcej obiegów grzewczych, większe rozdzielacze, szafki, więcej złączek i większa pracochłonność!
W przypadku wykonania ogrzewania podłogowego cienkościennymi rurami miedzianymi ich zużycie jest ok. dwukrotnie mniejsze a czas wykonania instalacji znacznie krótszy! Przyjęło się, że wykonanie ogrzewania podłogowego cienkościenną rurą miedzianą jest, co najmniej dwukrotnie droższe niż alternatywne rozwiązania z wykorzystaniem rur PEX-Al-PEX. Fakty są zupełnie inne, koszt wykonania ogrzewania podłogowego cienkościenną rurą miedzianą jest porównywalny do instalacji PEX-Al-PEX (oczywiście bierzemy pod uwagę markowe rury PEX-Al-PEX gwarantujące minimum bezpieczeństwa). Na rynku typów rur PEX-Al-PEX jest bardzo wiele, cena uzależniona jest od jakości, natomiast cienkościenną rurę miedzianą oferuje kilku producentów (właściwości i ceny są porównywalne).
Inwestorzy, bardzo często są wprowadzani w błąd przez instalatorów, którzy proponując system ogrzewania podłogowego porównują tylko cenę jednego metra rury. Jest to bardzo nieuczciwe, biorąc pod uwagę, że przewody grzewcze mają różne właściwości. Obecnie na rynku najczęściej stosowane są rury PEX-Al-PEX – czynnikiem decydującym jest cena jednego metra rury. Brak rzetelnej analizy zarówno ze strony inwestorów jak i instalatorów nie zmieni tego przekonania. Aczkolwiek instalatorzy w pierwszej kolejności powinni być zainteresowani zmianą tego trendu. Ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem cienkościennych rur miedzianych wykonuje się szybciej i łatwiej, a co za tym idzie taniej:

 • większe rozstawy rur,
 • łatwe gięcie łuków,
 • małe promienie gięcia,
 • brak naprężeń (po wykonaniu łuku rura nie próbuje wrócić do poprzedniego kształtu – nie sprężynuje).

W naszym przypadku wariant z zastosowaniem rur miedzianych w instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej jest o ok. 328 zł  droższy, tj. ok. 19 % w stosunku do instalacji z tworzywa sztucznego. Natomiast system ogrzewania podłogowego z cienkościenną rurą miedzianą jest droższy o ok. 210,19 zł - różnica ok. 3,4 % w stosunku do systemu z rurą PEX-Al-PEX.

Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że zastosowanie rur miedzianych w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej jest wskazane ze względu na szereg zalet takich jak:

- bakteriostatyczne właściwości miedzi - brak namnażania się glonów i bakterii,

- woda nie zmienia smaku ani zapachu,

- nie zarasta kamieniem,

- uzupełnienie niezbędnego do życia mikroelementu – miedzi,

- małe grubości ścianek - mniejsze średnice zewnętrzne.

Lepsza jakość wody z instalacji miedzianych, a także trwałość i niezawodność działania w pełni uzasadniają wyższe nakłady finansowe. Zdrowie w naszym życiu stanowi niezaprzeczalną wartość najwyższą, którą w żaden sposób nie powinniśmy przeliczać na zaoszczędzone pieniądze, tym bardziej, że koszty jakie później musimy ponieść, aby je odzyskać są niebotycznie wysokie!

Materiały do wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, ciepłej i zimnej wody użytkowej w „naszym domu” z zastosowaniem rur miedzianych są droższe o ok. 538 zł co stanowi ok. 7 % kosztów instalacji (ogrzewanie podłogowe ok. 210 zł - różnica 3,4 %, instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej ok. 328 zł - różnica 19 %)! Jaki to jest procent kosztów całej inwestycji budowy domu?

Wbrew pozorom, decyzja dotycząca wyboru materiału instalacyjnego do naszego domu ma znaczenie zasadnicze na komfort i zdrowie nas i naszych najbliższych. Wybierając materiał, z którego będą wykonane rury rzetelnie przeanalizujmy koszty wykonania instalacji obejmujące nie tylko cenę jednego metra rury, ale także jej zużycie - ogrzewanie podłogowe i wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie - instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Tym bardziej, że decyzję o budowie domu podejmujemy przeważnie jeden raz i nie będzie nam dane naprawić popełnionych błędów następnym razem!

Powiązane artykuły:

Rodzaje pomp ciepła. Jaki system wybrać?
Instalacje z rur miedzianych – estetyczne, trwałe i bezpieczne​
Odzysk energii z wody odpływowej​