Aktualności

Instalacje ciepłej i zimnej wody z miedzi

Rury i złączki miedziane doskonale nadają się do wykonania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej. 

Są one ważnym ogniwem skutecznego zapobiegania powstawaniu bakterii legionella w instalacjach wodnych.
Artykuł  Magazynu Instalatora 21/2016

czytaj więcej: