Aktualności

Kunszt Wodny, Gdańsk

Kunszt Wodny to jeden z obiektów kompleksu Forum Gdańsk, nowoczesnej przestrzeni miejskiej otwartej dla mieszkańców i turystów oraz ich potrzeby.

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

Przewodnią ideą koncepcji było zwrócenie obiektu na plac i na Drogę Królewską, jak również zwrócenie się do kanału jako przyjaznego elementu kształtującego wnętrze, niejako wprowadzenie wody do budynku. Kunszt Wodny i Forum Gdańsk tworzą pierzeje nowo utworzonego placu na zwieńczeniu osi Drogi Królewskiej. Otwarcie w kierunku Głównego Miasta czyni z placu miejsce wyjątkowe, bardzo nas cieszy, że plac tętni życiem, a nasz budynek może zamykać jedną z jego pierzei.

Obszerny, jak na zaplanowaną dla Kunsztu Wodnego działkę, program projektowy, jego powiązania wewnętrzne oraz zewnętrzne, zmusiły nas do minimalnego, ale jednak częściowego nadbudowania Kanału Raduni z formułą jak największego poszanowania Kanału i jego wschodniego brzegu, z uwzględnieniem dopuszczających taką zabudowę zapisów MPZP. W wyniku tych działań powstała bardzo atrakcyjna przestrzeń zawieszona nad kanałem, gdzie można podziwiać w pełni historyczne założenie Kanału Raduni.

W elewacjach budynku od strony wejścia zaproponowano duże przeszklenia, które otwierają budynek na plac i na oś Drogi Królewskiej oraz stwarzają wrażenie transparentności. Pokrycie budynku blachą miedzianą jest próbą nawiązania dialogu z zabudową Głównego Miasta. Patrząc z perspektywy placu przed głównym wejściem na panoramę Gdańska, można zauważyć, że kolor wieży Kościoła Mariackiego i zastosowana blacha posiada prawie identyczny odcień brązu. Zastosowano blachę miedzianą oksydowaną, która nie zmienia koloru pod wpływem warunków atmosferycznych na zielonkawą patynę.

UKŁAD FUNKCJONALNY

W budynku Kunsztu Wodnego swoją siedzibę będzie miał Instytut Kultury Miejskiej. Funkcja budynku Kunsztu Wodnego oparta jest na podstawowym dwukondygnacyjnym holu zlokalizowanym przy południowej fasadzie, z którego w zasadzie dostać się można do większości funkcji oraz zlokalizowanego wzdłuż kanału holu-foyer, który prowadzi do sali teatralno – koncertowej. Układ ten w swoim schemacie powtarza prawie jeden do jeden układ zewnętrzny, czyli skrzyżowanie osi Drogi Królewskiej z osią Kanału Raduni.

Ze względu na wskazane na etapie konkursu minimalne wysokości pomieszczeń lub ich zespołów  obiekt podzielony został na różną ilość kondygnacji, co przełożyło się na ekonomiczne wykorzystanie kubatury obiektu.

Przewiduje się, że najczęstszymi użytkownikami będą turyści, którzy będą korzystać z informacji turystycznej, internetu oraz oglądania makiety. Z tego też względu funkcje te zlokalizowano w najbliższym sąsiedztwie wejścia. Salę teatralno – koncertową przeznaczoną dla turystów jak również dla mieszkańców zlokalizowano w dalszej części założenia.

Z głównego holu na parterze dostępne są: kawiarnia z zapleczem, sala warsztatowa/co-workingowa z magazynem oraz sklep/księgarnia. Z holu na piętrze dostępna jest sala makiety oraz zespół sal multimedialnych dla przeprowadzania prezentacji, konferencji i szkoleń.

Czytaj więcej: