Aktualności

Magazynowanie energii niezbędne dla dalszego rozwoju polskiej energetyki

Polska jest ponad coraz większą presją UE związaną z realizacją celów dotyczących OZE w finalnej konsumpcji energii.

Do 2020 r. powinien on wynosić 15%. Tymczasem w naszym kraju odsetek ten wciąż oscyluje na poziomie ok.12%. W przyśpieszeniu procesu transformacji polskiej energettyki kluczowego znaczenia nabiera utworzenie sektora magazynowania energii, umożliwiającego płynną integrację tradycyjnych i odnawialnych źródeł zasilania sieci.Planowane przez rząd zmiany w prawie energetycznym to pierwszy krok w dobrą stronę - oceniają eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi

czytaj więcej: