Aktualności

Miedź w instalacjach wody pitnej

Od materiału, z jakiego wykonane są instalacje, zależy charakter i intensywność zmian jakości wody, a także metody przeciwdziałania wtórnemu jej zanieczyszczeniu, które powinny lub mogą być podejmowane.

Przy doborze materiału należy zwrócić uwagę na jego odporność na korozję i proces starzenia wraz z wiekiem instalacji. Ważne, by stosowany materiał nie zmieniał smaku i zapachu wody. Instalacje powinny też zabezpieczać wodę pitną przed skażeniami mikrobiologicznymi, gdyż powierzchnie wewnętrzne instalacji mogą być miejscem namnażania się bakterii chorobotwórczych i pasożytów. W ostatnich latach poświęca się szczególną uwagę zagrożeniom związanym z rozwojem bakterii z rodzaju Legionella, które są przyczyną groźnej choroby zwanej legionellozą, objawiającej się zapaleniem płuc lub chorobami grypopochodnymi.

Jest ona szczególnie niebezpieczna dla osób w podeszłym wieku i o zmniejszonej odporności na choroby. Do wykonywania instalacji wody pitnej powszechnie stosuje się miedź. Miedź jest bakteriostatyczna, zapobiega rozwojowi bakterii oraz nie zmienia smaku i zapachu wody. Istotną zaletą instalacji wody pitnej z miedzi jest możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej w temperaturach większych od 70°C w czasie kilkunastu minut w celu zwalczenia bakterii, bez żadnych negatywnych skutków dla trwałości instalacji. 

więcej na: