Aktualności

Miedź chroni narodową reprezentację Chile w piłce nożnej


Kompleks sportowy Juan Pinto Durán – siedziba reprezentacji Chile w piłce nożnej – jest pierwszym w świecie dużym obiektem sportowym, w którym zainstalowano miedziane powierzchnie dotykowe mające zapewnić ochronę przed mikroorganizmami i pomóc w stworzeniu zdrowego środowiska treningowego.

Nagroda roku SARP 2013 dla Muzeum Historii Żydów Polskich


Muzeum Historii Żydów Polskich zdobyło nagrodę roku SARP  oraz nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2013.

Wydany został kolejny numer magazynu „Copper Architecture Forum” 36/2014


Mottem kolejnego numeru magazynu jest „Architektura rozświetlona miedzą”. Numer otwiera omówienie wyników ubiegłorocznej edycji europejskiego konkursu architektonicznego European Copper in Architecture Awards 2013, do którego zgłoszono rekordową ilość prac o wysokim poziomie i  szerokej gammie zastosowań miedzi. W drugiej części magazynu na przykładzie ostatnich europejskich realizacji obiektów użytku publicznego przedstawiono różnorodność  form elementów miedzianych powszechnie wykorzystywanych przez współczesnych projektantów.

Szkolenia w zakresie prawidłowego wykonawstwa instalacji z miedzi


Cykl szkoleń teoretyczno-praktycznych pt. „Wodne, grzewcze i gazowe instalacje z miedzi – rura, złączki i narzędzia. System ogrzewania powierzchniowego z miedzi „Cuprotherm”dla słuchaczy Policealnego Studium Nowoczesnych Technik Grzewczych odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

17.05.2014 Wrocław; 24.05.2014 Mysłowice; 07.06.2014 Poznań;14.06.2014 Warszawa

Nowy podręcznik dla instalatorów


W nowowydanym podręczniku pt. „Systemy łączników stosowanych w instalacjach miedzianych” opisano różne techniki łączenia rur miedzianych począwszy od lutowania kapilarnego, zaciskania, zaprasowywania oraz skręcania. Omówiono ponadto wymagania i przepisy, które powinny być spełnione przez producentów tych elementów instalacji oraz możliwości zastosowań poszczególnych rodzajów łączników do poszczególnych typów instalacji.

Złączki zaprasowywane w instalacjach z miedzi


Artykuł „ Złączki zaprasowywane w instalacjach z miedzi” ukazał się w Polskim Instalatorze. Opisuje technologię wykonywania instalacji z miedzi łączonych przez zaprasowywanie. Przedstawia budowę i zalety łączników jedno i dwustronnie zaprasowywanych oraz sposoby ich oznaczania. Prezentuje zasady wykonywania połączeń oraz narzędzia stosowane przez różnych producentów łączników. Przedstawiono także różnice pomiędzy łącznikami do instalacji sanitarnych, ogrzewczych, gazów oraz solarnych. Artykuł można przeczytać na stronie Akademii Miedzi.

Pages