Aktualności

Mikroorganizmy w systemach chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji powietrza (HVAC)

Wiele mikroorganizmów, szczególnie niektórych gatunków grzybów i bakterii, jest dobrze znanych z tego, że dobrze rozwijają się w ciemnych i wilgotnych środowiskach systemów HVAC. 

Po rozwinięciu się danej kolonii, organizmy mogą się rozprzestrzeniać po całym budynku, w którym działa system HVAC. Istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych poziomów koncentracji patogenów na jaki mogą być narażeni ludzie jeśli systemy HVAC nie są regularnie czyszczone i konserwowane, a nawet jeśli systemy HVAC są czyszczone mogą pojawić się komplikacje: niektórych ekspertów od systemów HVAC niepokoi fakt, że podczas zabiegów czyszczących szkodliwe mikroorganizmy mogą ponownie uwalniać się do środowiska powietrznego.

Pomimo tego, że mikroorganizmy w systemach HVAC są często łagodne, niektóre z nich łączą się z poważnymi dolegliwościami, takimi jak alergie i choroby układu oddechowego. Na przykład u niektórych osób z osłabioną odpornością przebywanie w środowisku silnych mikroorganizmów wydobywających się z systemów HVAC może powodować ciężkie infekcje, prowadzące nawet do śmierci. Skutki rozwijania się życia biologicznego w systemach HVAC oraz wpływ takiego rozwoju na jakość powietrza w pomieszczeniach został dokładnie opisany przez Burgea i Battermana (1995). Nie należy zapominać o tym, że miedź może również kontrolować ogólne powstawanie biofilmu, powodując zmniejszone rozprzestrzenianie się infekcji oportunistycznych (gatunki Pseudomonas i Aeromonas, grzyby) oraz ogólnie endotoksyn Gram-ujemnych bakterii w aerozolach uwalnianych przez systemy HVAC, które mogą się przyczyniać do powstawania tzw. Zespołu Chorego Budynku (SBS). Rzeczywiście, niedawne badanie wykazało, że SBS można zmniejszyć o 20% jeśli napromieniowywanie UV jest wbudowane w systemy HVAC, także w tym wypadku wskazując, że miedź może mieć podobnie korzystne właściwości przy kontrolowaniu tego mikrobiologicznie powodowanego syndromu.

Z różnych rodzajów mikroorganizmów, najgroźniejsze są grzyby i bakterie przebywające w środowisku, w jakim działają systemy HVAC. Pewne gatunki grzybów produkują mikotoksyny, które mogą wywoływać podrażnienia, alergie, przykre zapachy i choroby. W środowisku powietrza w pomieszczeniach Morey (1988) odkrył stężenia grzybów o wahaniach wielkości sześciu rzędów (na poziomie 10-107 jednostek CFU na metr sześcienny (CFU/m3) w 21 budynkach handlowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że najwyższy odczyt miał miejsce w odległości zaledwie 3–6 stóp od cewki chłodzącej, co wskazuje, że cewka była źródłem zanieczyszczeń.

Czytaj wiecej: