Aktualności

Oszczędzaj energię dzięki miedzi

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne z wykorzystaniem rur miedzianych

Systemy ogrzewania ściennego działają na tej samej zasadzie co systemy ogrzewania podłogowego przy bardzo niskich temperaturach wody i z krótkimi czasami odpowiedzi. Ściana staje się niskotemperaturowym grzejnikiem, który emituje ciepło bez przeciągów i zapewnia przyjemne środowisko w mieszkaniu. Lepsza równomierność temperatury powierzchni ścian i bezpośrednia emisja ciepła przez promieniowanie, umożliwiają obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2 do 3 stopni bez pogorszenia komfortu. Ocenia się, że obniżenie temperatury o 1⁰C przynosi 6% oszczędności kosztów ogrzewania. Niższa temperatura pomieszczenia pozwala również utrzymać wyższą wilgotność względną, co jest korzystne dla dróg oddechowych, ponieważ redukuje utratę wody z organizmu, a ciepło wypromieniowywane ze ścian nie powoduje cyrkulacji kurzu. System jest odwracalny, zatem w lecie może być wykorzystywany do chłodzenia i umożliwia obniżenie temperatury rzędu 2 do 3 stopni.

czytaj więcej: