Aktualności

Rury miedziane o małych średnicach "MicroGroove" ze specjalnie ukształtowaną powierzchnię wewnętrzną

Rury miedziane są szeroko stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji ze względu na ich doskonałe własności.

Podstawową rurą miedzianą stosowaną w chłodnictwie i klimatyzacji jest rura miedziana wykonana zgodnie z normą PN-EN 12735-1.
W ostatnim okresie ze względu na stosowanie alternatywnych, ekologicznych czynników chłodzących, które zastępują dotychczasowe czynniki np. zawierające chlor, który w górnych warstwach atmosfery katalizuje ozon zamieniając go w tlen, wymusiły na producentach rur miedzianych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji opracowanie nowych technologii rur miedzianych o małych średnicach (MicroGroove)  ze specjalnie ukształtowaną powierzchnię wewnętrzną, w celu zwiększenia pola powierzchni. Bruzdowanie lub rowkowanie wewnętrznej powierzchni rury wspomaga mieszanie czynnika chłodniczego, powoduje ujednolicenie temperatury czynnika chłodniczego w całym przekroju rury i poprawę wydajności przenikania ciepła. Zmniejszanie średnicy rury przyczynia się do mieszania czynnika chłodniczego lub turbulencji jego przepływu, w jeszcze większym stopniu usprawniając wymianę ciepła.

W przypadku alternatywnych chłodziw konieczne jest określanie bardziej surowych kryteriów dotyczących budowy wymienników ciepła, niż w przypadku chłodziw standardowych. W celu zapewnienia wyższej wydajności wymiany ciepła wymusza zastosowanie wymienników o nowych kształtach. Wymienniki ciepła musi charakteryzować wysoka wydajność i mniejsza wymagana ilość chłodziwa oraz możliwość pracy przy wyższym ciśnieniu i wyższej temperaturze. Oprócz tego ważne jest, aby unikać korozji i nieszczelności. Wymogi mogą być jednak różne w zależności od zastosowanego w aplikacji chłodziwa.

Obecnie dostępne są różne nowe technologie dla wymienników ciepła z rurami miedzianymi, które są odpowiednie do zmiany na alternatywne czynniki chłodnicze w klimatyzatorach i systemach techniki chłodniczej. Nowe konstrukcje wymienników ciepła są w pełni kompatybilne z nowymi chłodziwami. Wymagają mniej chłodziwa, pracują z wyższym ciśnieniem, są bardziej efektywne energetycznie i bardziej odporne na porażenie grzybem. Wszystkie te czynniki prowadzą do polepszonej wartości wskaźnika Life Cycle Climate Performance
Standardowe metody produkcyjne w branży HVACR zostały zmodyfikowane w celu zastosowania rur miedzianych z mniejszą średnicą, co prowadzi do znaczącego polepszenia transferu ciepła. Aby możliwa była redukcja ilości chłodziwa, często stosuje się średnicę zewnętrzną 7 mm, 6,25 mm i 5 mm; spotykane są też średnice do 4 mm. Grubość ścianki rur wynosi od 0,26 mm do 0,21 mm.

Rowki lub żłobienia na powierzchni wewnętrznej rury miedzianej MicroGroove prowadzą do lepszego przewodzenia ciepła w rurach miedzianych z małymi średnicami. Żłobienia wewnętrzne polepszają proporcję powierzchni do objętości oraz zapewniają lepszy przepływ chłodziwa w kontakcie z wewnętrzną powierzchnią rury. Rezultatem jest bardziej efektywne połączenie przewodzenia ciepła i konwekcji. Stosowanie rur o małych średnicach ze żłobieniami wewnętrznymi umożliwia budowę znacznie mniejszych urządzeń. Systemy są tym samym kompaktowe, energooszczędne i wysokosprawne.

czytaj więcej: