Aktualności

Systemy rurowe stosowane w budownictwie

Artykuł przedstawiający zastosowanie rury instalacyjnej wykonanej wg normy PN-EN 1057 w budownictwie.

Rurę instalacyjną stosuje się do wykonywania instalacji zimnej i ciepłej wody, ogrzewania i do transportu gazu. Przedstawia zalecenia i warunki jakie należy spełnić, aby instalacje były trwałe i niezawodne. Dla instalacji wodnych przedstawiono warunki, jakie powinna spełniać woda płynąca w instalacji z miedzi. Podaje zalecenia jakie musi spełniać rura miedziana dla poszczególnych instacji oraz metody ich łączenia

czytaj więcej: