Aktualności

Z miedzią ku bardziej ekologicznym i inteligentnym miastom

W miastach mieszka już ok. 80% obywateli UE. 

Szybka modernizacja pociąga za sobą szereg wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Miasta odpowiadają za 80% zużycia energii w UE i za podobny udział w emisji CO2, z czego połowa generowana jest przez same budynki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o działaniach zmierzających do zahamowania tego niekorzystnego yrendu i roli miedzi w ecologicznym i energooszczędnym budownictwie to:

czytaj więcej