Miedź zapewnia bezpieczeństwo

Miedź jest bezpieczna

Jeżeli nie zdecydujesz się na wyposażenie twojego domu w system tryskaczowy, miedziane rury w przypadku pożaru mogą uratować twoje życie. Rury miedziane są niepalne i nie uwalniają dymu ani toksycznych gazów. Oprócz ochrony życia i zdrowia, miedź zapewnia ci również bezpieczeństwo finansowe. Budynek wyposażony w instalację miedzianą będzie zawsze miał większą wartość rynkową. Miedź jest także bezpieczna pod względem nienaruszania równowagi ekologicznej. Miedziane rury i złączki są wytwarzane zgodnie z międzynarodowymi normami. Oznacza to, że są one dostępne w sprzedaży detalicznej. Miedź zapewnia szybką pracę instalatora, gdyż do wykonania instalacji nie potrzebuje on żadnych specjalistycznych narzędzi. Tego nie da się powiedzieć o innych systemach instalacji.

Safe