Aktualności

Zastosowanie rur miedzianych do modernizacji instalacji

Nawet najstaranniej wykonana instalacja sanitarna czy grzewcza po kilkunastu latach eksploatacji może wymagać modernizacji lub naprawy. 

Rury miedziane możemy stosowaćzarówno do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, jak i instalacji ciepłej i zimnej
wody użytkowej.

Artykuł ukazał się w numerze 8/2016 magazynu Polski Instalator

czytaj więcej: